American English Pronunciation Rules

Pronunciation – American

یادگیری و بیان صحیح کلمات چه با لهجه‌ی بریتانیایی و چه با لهجه‌ی امریکن یکی از مهمترین کارهایی است که افراد در هنگام یادگیری زبان انگلیسی باید به آن توجه کنند. در این قسمت سعی داریم که تلفظ امریکن را با هم تمرین کنیم.