Baran customers

Get to know the customers and their opinions

مشتریانی که باران به آنها خدمات ارائه کرده، 70% از دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی و بانکی هستند که سهم عمده ی آن را نفت و گاز و پتروشیمی با 44% به خود اختصاص داده است و 30% از مشتریان باران، وزارت خانه ­ها و مراکز و سازمان های بزرگ کشور هستند.

86% مشتریان باران در فهرست رتبه بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی  (IMI) رتبه ی زیر 100 را دارند و 14% از مشتریان باران رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند. در ادامه می توانیم بگوییم 73% از مشتریان باران را مدیران ارشد و میانی سازمان­ های کشور تشکیل داده اند. در فهرست مشتریان باران سازمان­ های بزرگ کشور حضور دارند.

%

دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی بانکی

  • نفت و گاز و پتروشیمی 44% 44%
  • وزارت‌ خانه‌ها و بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ 30% 30%

%

86% مشتریان باران در فهرست رتبه بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI) رتبه ی زیر 100 را دارند

%

14% از مشتریان باران رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند