Baran customers

Get to know the customers and their opinions

مشتریانی که باران به آنها خدمات ارائه کرده، 70% از دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی و بانکی هستند که سهم عمده ی آن را نفت و گاز و پتروشیمی با 44% به خود اختصاص داده است و 30% از مشتریان باران، وزارت خانه ­ها و مراکز و سازمان های بزرگ کشور هستند.

86% مشتریان باران در فهرست رتبه بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی  (IMI) رتبه ی زیر 100 را دارند و 14% از مشتریان باران رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند. در ادامه می توانیم بگوییم 73% از مشتریان باران را مدیران ارشد و میانی سازمان­ های کشور تشکیل داده اند. در فهرست مشتریان باران سازمان­ های بزرگ کشور حضور دارند.

%

دو صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و موسسات پولی بانکی

  • نفت و گاز و پتروشیمی 44% 44%
  • وزارت‌ خانه‌ها و بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ 30% 30%

%

86% مشتریان باران در فهرست رتبه بندی سالیانه سازمان مدیریت صنعتی (IMI) رتبه ی زیر 100 را دارند

%

14% از مشتریان باران رتبه‌ی 100 تا 200 را احراز کرده‌اند

آقاى مهندس سیدمحسن حسینى

معاون مدیرمنابع انسانى شرکت پتروشیمى امیرکبیر

“در یک بیان شفاف، باران متفاوت، خلاق و فراگیر است.اعضاى باران براى بهبود و پیشرفت سازمان مشتریان خود صمیمانه تلاش مىکنند. مجموعه باران همراه خوبى در مسیر موفقیت واحد آموزش پتروشیمى امیرکبیر بوده است.”

آقاى دکترمحمدابراهیم پورزرندى

مدیرعامل گروه مالى ملت

“من به عنوان یک مشترى از مجموعه باران راضى هستم. من معتقدم که کیفیت برابر است با رضایت مشترى. در پس این کیفیت، گروهى مشغول مطالعه، تفکر و فعالیت هستند که باعث بالندگى مجموعه باران شده اند.”

آقاى عبدالمجید بوالحسنى

مدیر آموزش پیشین شرکت پتروشیمى جم

 “باران را یک عامل کلیدى براى موفقیت و گسترش تجارت بین الملل سازمان ها می دانم. اثربخشى خدمات باران براى سازمان ما در صنعت پتروشیمى کشور ثابت شده است.”