گروه باران http://www.barangroup.ir موسسه افق ارتباط بین المللی باران Sat, 19 Jan 2019 12:29:55 +0330 fa-IR hourly 1 یادگیری زبان دوم چگونه می‌تواند از مغز در برابر آلزایمر محافظت کند؟ http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85/ http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85/#respond Sun, 13 Jan 2019 09:08:09 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=405411 افرادی که به دو زبان صحبت می‌کنند، بهتر می‌توانند چند کار را همزمان انجام دهند و احتمال ابتلا به آلزایمر در آنها کمتر است
دانشمندان می‌گویند یادگیری زبان دوم قدرت مغز شما را افزایش می‌دهد و می‌تواند از شما در برابر بیماری آلزایمر محافظت کند.

The post یادگیری زبان دوم چگونه می‌تواند از مغز در برابر آلزایمر محافظت کند؟ appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/ 0
یادگیری زبان انگلیسی بزرگسالان ازدیدگاه دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی چیست؟ http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/ http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Dec 2018 13:20:46 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=405109 اگر آغاز یادگیری زبان انگلیسی پیش از 18 سالگی اتفاق بیافتد، به احتمال بسیار می‌توان قواعد و دستور زبان را مانند یک فرد بومی مسلط بر آن زبان فرا گرفت. این موضوع در حالی مطرح می‌گردد که سن اعلام شده در این مقاله بیشتر از سنی است که پیش از این برای یادگیری راحت زبان در نظر گرفته می‌شد.

The post یادگیری زبان انگلیسی بزرگسالان ازدیدگاه دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی چیست؟ appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/feed/ 0
4 دوره آموزش زبان انگلیسی گروه باران http://www.barangroup.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/4-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ http://www.barangroup.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/4-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 18 Dec 2018 06:26:42 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=404826 آموزش زبان انگلیسی در گروه باران برای 4 گروه دسته‌بندی شده است. گروه اول مدیران ارشد سازمان‌ها هستند که می‌خواهند زبان بصورت خصوصی یادبگیرند. گروه دوم مدیران میانی هستند که برای آن‌ها آموزش زبان انگلیسی نیمه گروهی در نظر گرفته شده است. گروه سوم آموزش مکامه زبان انگلیسی است که یکی از موفق‌ترین دوره‌های آموزشی گروه باران بین زبان‌آموزان این دوره است و گروه آخر دوره استارلینگز سیکرت (Starling's Secret) نام دارد. این دوره به‌منظور تقویت مهارت شنیداری و گفتاری زبان‌آموزان پیاده‌سازی شده است.

The post 4 دوره آموزش زبان انگلیسی گروه باران appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/4-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0
طرح یلدای استارلینگز سیکرت http://www.barangroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/ http://www.barangroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/#comments Thu, 22 Nov 2018 11:14:15 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=404520 آموزش زبان انگلیسی انفرادی و آموزش مکالمه زبان انگلیسی. در طول سالیان کاری‌مان در باران با افرادی روبرو شده‌ایم که فرصت و یا علاقه‌ای برای شرکت در کلاس‌های حضوری نداشته‌اند. تیم آموزشی باران براساس دوره KLS، دوره Starling’s Secret را طراحی کند تا این افراد بدون شرکت در کلاس با کمک تیم هدایتگر، مسیر منظمی را دنبال کنند.

The post طرح یلدای استارلینگز سیکرت appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/feed/ 1
برگزاری کارگاه چابکی در یادگیری در هولدینگ سازمان توسعه مسکن ایران http://www.barangroup.ir/workshop/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d8%a8%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-24-%d9%85%d9%87%d8%b1-97/ Thu, 01 Nov 2018 08:57:36 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=403959 کارگاه چابکی در یادگیری در هولدینگ سازمان توسعه مسکن ایران با حضور جمعی از مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره هولدینگ و شرکت‌های زیر مجموعه به مدت ۱۲۰ دقیقه برگزار شد.

The post برگزاری کارگاه چابکی در یادگیری در هولدینگ سازمان توسعه مسکن ایران appeared first on گروه باران.

]]>
کارگاه آموزشی دوره‌ی «استارلینگز سیکرت» – Starling’s Secret – گروه باران http://www.barangroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/ http://www.barangroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/#respond Mon, 29 Oct 2018 14:09:20 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=403845 کارگاه آموزشی دوره‌ی «استارلینگز سیکرت» (Starling's Secret) در تاریخ 18/07/97 با حضور جمعی از دوستان فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و بانک ملت به مدت 2 ساعت و سی دقیقه برگزار شد.

The post کارگاه آموزشی دوره‌ی «استارلینگز سیکرت» – Starling’s Secret – گروه باران appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa/feed/ 0
چگونه به سبک ژاپنی‌ها، انگلیسی یاد بگیریم؟ http://www.barangroup.ir/barangroup-articles/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/ Mon, 08 Oct 2018 06:42:21 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=402928 در ارزیابی وضعیت آموزش زبان در ژاپن، دو عامل مهم باید در نظر گرفته شوند: اول تصمیماتی که توسط وزارت آموزش گرفته می‌شوند و دومی فعالیت سازمان‌های غیردولتی.

سه مسئولیت اصلی وزارت آموزش در رابطه با آموزش زبان مشخص کردن معیارهای صلاحیت معلمان، تنظیم یک دوره تحصیلی و تائید کتب آموزشی مجاز در مدارس دولتی است. این وزارت کتب آموزشی را به یک نوع محدود نمی‌کند، بلکه هر کتاب آموزشی‌ای که نیازمندی‌های «دوره درسی» را برآورده کند، به رسمیت می‌شناسد. برای این‌که معلم زبان باشید، باید واحدهای درسی مشخصی را در یک دانشگاه گذرانده باشید؛ واحدهایی مثل قانون اساسی ژاپن، روانشناسی آموزشی، روانشناسی کودک و جوان، روش‌شناسی و واحدهای مربوط به زبان.

The post چگونه به سبک ژاپنی‌ها، انگلیسی یاد بگیریم؟ appeared first on گروه باران.

]]>
کارگاه آموزشی خودآموزی زبان انگلیسی http://www.barangroup.ir/workshop/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/ http://www.barangroup.ir/workshop/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/#respond Thu, 04 Oct 2018 10:01:34 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=403060 طی 17 سال  تجربه‌ی کار  با مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان کلیدی بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور متوجه شده‌ایم که افرادِ بادانشِ بسیاری در سطح سازمان‌های کشور هستند که مشتاق به برقراری تعامل با هم‌تایان خود در کشورهای دیگر هستند. آنها می‌خواهند دانش و تفکرات خود را با افراد مختلف در سطح بین‌المللی به اشتراک بگذارند اما به‌دلیل عدم تسلط بر مهارت‌های زبان انگلیسی، توانایی انتقال این مطالب را ندارند و اعتمادبه‌نفسشان پشت سدهای ارتباطی درهم می‌شکند.

The post کارگاه آموزشی خودآموزی زبان انگلیسی appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/workshop/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/feed/ 0
انگلیسی، زبان کسب‌وکار جهانی؟ http://www.barangroup.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/ Mon, 10 Sep 2018 08:22:56 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=402136 با توانایی روبه‌رشد اقتصاد چین، آیا زبان ماندارین چینی به زبان ارجح کسب‌وکار تبدیل می‌شود؟ پژوهشی که به تازگی منتشر شده می‌گوید به این زودی‌ها این اتفاق نمی‌افتد.

این مقاله را در سایت باران مطالعه بفرمایید.

The post انگلیسی، زبان کسب‌وکار جهانی؟ appeared first on گروه باران.

]]>
چرا کشورهای آسیایی سرمایه گذاری‌ بزرگی روی زبان انگلیسی انجام داده‌اند؟ http://www.barangroup.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/ http://www.barangroup.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/#respond Sun, 02 Sep 2018 06:06:24 +0000 http://www.barangroup.ir/?p=401753 طبق آمار هفتمین نسخه‌ی شاخص مهارت زبان انگلیسی از سایت «EF» بزرگترین مرکز تحقیقاتی جهان که در زمینه‌ی مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی بین کشورها‌ی غیرانگلیسی‌زبان‌ انجام داده است، آسیا بعد از اروپا رتبه‌ی دوم را بین کشور‌های غیرانگلیسی‌زبانی که می‌توانند انگلیسی صحبت کنند به خود اختصاص داده است. این مهارت می‌تواند زمینه‌ساز اقتصادی موفق کشورهای آسیایی باشد، چیزی که سال‌هاست کمک به رشد اقتصاد آن‌ها کرده است.

طبق تحقیقات انجام شده توسط «EF Education First» و با استفاده از اولین آزمون استاندارد انگلیسی رایگان به نام«EF Standard English Test (EF SET)» اطلاعات بیش از ۱ میلیون بزرگسال از ۸۰ کشور را دریافت کرده است. «EF» بزرگترین مرکز تحصیلی و تخصصی در زمینه‌ی آموزش زبان، سفرهای آموزشی، مدارک تحصیلی و آموزش ازراهِ‌دور است.

ادامه‌ی این مقاله را در سایت باران مطالعه بفرمایید.

The post چرا کشورهای آسیایی سرمایه گذاری‌ بزرگی روی زبان انگلیسی انجام داده‌اند؟ appeared first on گروه باران.

]]>
http://www.barangroup.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/feed/ 0