(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
TOKYO WEATHER

واحد پول: ین

مساحت: ۳۷۷,۸۷۳ کیلومترمربع

پیش شماره: ۸۱+

پایتخت: توکیو

منطقه زمانی: UTC+09:00

جمعیت: ۱۲۶,۷۶۰,۰۰ (سال ۲۰۱۷)

باید جایی که منظورتان جدی است از عذرخواهی استفاده کنید و بیشتر مواقع سپاسگزاری کنید چون این کار در ژاپن نشانه‌ی ادب است.

باید از نشان دادن برخورد یا احساس منفی در طی گفتگوی کاری اجتناب کرد. نظرات خود را آزادانه بیان کنید اما به طور مستقیم یا خشن رد نکنید.

باید با همتای خود مودبانه و مناسب احوالپرسی کنید. اگر همتای شما خم می‌شود حتما شما هم تکرار کنید به صورت کوتاه‌تر و کمتر. در بیشتر مواقع دست دادن کافی است.

نباید یکی از همکاران ژاپنی خود را در مقابل بقیه آنها بیش از حد تشویق و تمجید کنید. به خاطر داشته باشید که برای آنها گروه اهمیت بیشتر نسبت به یک فرد دارد.

نباید همتای ژاپنی خود را با نام کوچک یا اول آنها صدا بزنید مگر اینکه این کار را از شما خواسته باشند. از عنوان‌های آقا یا خانم استفاده کنید یا به اسم فامیل آنها “San” اضافه کنید.

مثلا Mr Hirishima می‌شود Mr Hiroshima san

نباید دست‌ها را به نشانه‌ی صحبت حرکت داد، یا حرکت‌های غیرمعمول انجام داد. همچنین نباید از حرکات مهیج و احساسی استفاده کرد. ژاپنی‌های با دست حرف نمی‌زنند.

آموزش زبان انگلیسی هواپیمایی