(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
Select Page

سازمان تامین اجتماعی

Social Security Organization

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را برعهده دارد. تقی نوربخش، مدیر عامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی است.

گروه باران همکاری خود را با سازمان تامین اجتماعی از سال‌های اخیر شروع کرده است و خدا را شکر می‌کنیم که زبان‌آموزان این سازمان بزرگ کشور از کلاس‌های رضایت دارند و این همکاری ادامه ادارد.

”خیلی با موسسات دیگر کار نکردند که بخواهند عملکرد باران را مقایسه کنند ولی اینکه باران می‌تواند برای زبان‌آموز علاقه در یادگیری ایجاد کند مهمترین و بزرگ‌ترین حسن کار است.
در واقع کلید موفقیت باران را ایجاد فضای دوستانه در کلاس و شکستن سختگیری‌ها و استرس کلاس‌های معمول و همیشگی میدانستند. “

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

ارتباط با باران