(021)88201529-30 vip@barangroup.ir
Testimonials - تجربه‌های زبان‌آموزان گروه باران را از زبان خود آن‌ها

نظرات و تجربیات زبان‌آموزان باران راجع‌به گروه باران و دوره‌های آموزشی که در این موسسه تدریس می‌شود را می‌توانید به‌صورت تصویری مشاهده بفرمایید.

Testimonial – تستیمونیال‌های زبان‌آموزان گروه باران را در آپارات هم دنبال کنید.

نظر خانم دکتر شخصیان

نظر خانم شهرزاد حیدرخدایی

نظر آقای وریا صوفی

نظر آقای آرش سلامیان

نظر آقای احمد استکی

به شما پیشنهاد می‌شود صفحه‌ی دوره‌ی «آمورش مکالمه‌ی زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی» (TCP) را مشاهده بفرمایید.

زبان انگلیسی خصوصی