(021)88201529-30 vip@barangroup.ir

تعهد کانون ویرایش و ترجمه به بالا بردن سطح کیفی کتب چاپ‌شده، مکاتبات بین‌المللی سازمان‌ها، اسناد و مدارک داخلی و متون منتشره وبسایت‌هاست. این مجموعه، با داشتن نگاهی خاص به فرایند ترجمه توانسته کیفیت کاملا متمایزی در خدمات ارائه شده ایجاد کند:

تخصص اصلی این مجموعه، ترجمه کتاب در فرایندی انسانی و با نظارت متخصصین هر رشته بر فرایند ترجمه است. فرایند ترجمه کتاب به طور خلاصه در این نمودار نشان داده شده است:

کیفیت کار کانون ویرایش ترجمه ادیترنس

برای اطلاع از زمان و هزینه پروژه مورد نظرتان، فایل مورد نظر خود برای ترجمه را در اینجا پیوست نمایید یا با ما تماس بگیرید.

مسیر کار کانون ویرایش ترجمه ادیترنس
زبان انگلیسی انفرادی