مکالمه انگلیسی درباره شخصیت افراد

فرض کنیم می خواهید یک دوست، یکی از اعضای خانواده یا یک فرد را توصیف کنید. شما احتمالاً از چند نوع اطلاعات فردی آن استفاده خواهید کرد.

ظاهر: ظاهری است که شخص در بیرون به نظر می رسد.

رفتار: رفتار شیوه هایی است که شخص می تواند بروز دهد یا رفتار کند.

ویژگی های شخصیتی: چیزهای کوچکی است که ویژه همان شخص است. به عبارت دیگر، آنها شخصیت کسی را می سازند.

احساسات: همان چیزی است که شخصی در یک زمان خاص احساس می کند.

برون گرا هستید یا درون گرا؟ شاید شما یک آمبیورت هستید؟

آیا می خواهید بدانید که چگونه در مکالمات روزمره انگلیسی در مورد شخصیت خود یا شخص دیگری صحبت کنید؟

اگر چنین است، درس امروز برای شماست.

من به شما چند کلمه و عبارات جدید واژگانی می دهم که می توانید در مکالمه با انگلیسی زبانان مادری استفاده کنید.

در اینجا چند روش برای گفتن این خوصیات بیان شده:

“I’m really outgoing.”

“I’m quite friendly.”

“I am a gregarious person.”

“I like to go out and meet new people all of the time.”

“I am pretty sociable.”

“I am a social butterfly.”

ویژگی های فیزیکی

tallبلند

shortکوتاه

slimباریک اندام

thinلاغر

fatچاق

obeseچاقی مفرط

well-builtقوی هیکل

overweight   چاق

medium heightمتوسط

well-dressedخوش پوش

smartباهوش

scruffyژولیده

good-lookingخوش تیپ

attractiveجذاب

beautifulزیبا

prettyقشنگ

handsomeخوش قیافه

uglyزشت

oldپیر

youngجوان

middle-aged      میانسال

beardریش

moustacheسبیل

long hairموی بلند

short hairموی کوتاه

straight hairموی صاف

curly hairموی فر

fair-hairedموی ر

blond-haired  موی روشن

brown-hairedموی قهوه ای

dark-hairedموی تیره

ginger-hairedموی قرمز نارنجی

blondeبلوند

brunetteموی قهوه ای تیره

redheadموی قرمز

مکالمه انگلیسی درباره شخصیت افراد

ویژگی های احساسی

confident مطمئن

sensitive حساس

calm آرام

hot-headed عجول

impulsive هوسی

cheerful خوشرو

generous بخشنده

kind مهربان

mean خشن

crazy دیوانه

sensible معقول

serious جدی

honest راستگو

dishonest متقلب

good-humoured خوش خلق

bad-tempered بدخو

moody دمدمی

hard-working سخت کوش

lazy تنبل

clever باهوش

intelligent باهوش

unintelligent کم هوش

arrogant متکبر

snobbish پر افاده

happy خوشحال

unhappy غمگین

stupid احمق

outgoing خوش برخورد

cautious محتاط

adventurous ماجراجو

shy خجالتی

introverted درونگرا

extroverted برونگرا

easy-going خودمانی

rude  پررو

bad-mannered بی نزاکت

impolite       بی ادب

emotional احساساتی

polite مودب

funny بامزه

witty شوخ

boring کسل کننده

patient صبور

impatient ناشکیبا

sophisticated فرهیخته

crude خام

cheeky پر رو

friendly دوستانه

unfriendly غیر دوستانه

conceited خود پسند

modest فروتن

brave شجاع

cowardly ترسو

absent-minded حواس پرت

talented با استعداد

obedient فرمانبردار

disobedient سرکش

principled پای بند اصول

corrupt فاسد

احساسات

“I am a warm person.”

happy خوشحال

sad غمگین

miserable بدبخت

worried نگران

depressed افسرده

excited هیجان زده

bored بی حوصله

fed up به ستوه آمده

pleased خوشوقت

delighted حظ کرده

surprised غافلگیر

astonished شگفت زده

disappointed ناامید

enthusiastic مشتاق

relaxed آسوده

stressed مضطرب

anxious عصبی

tired خسته

weary بیزار

exhausted از پای درآمده

annoyed آزرده

angry عصبانی

furious خشمگین

livid کوفته

disgusted متنفر     

مکالمه انگلیسی درباره شخصیت افراد

?Joann: Oh, are those pictures of your kids

.Artem: Yes. These are my three daughters and these are my two sons

?Joann: Your sons look so alike. Are they similar in personality, too

Artem: It’s funny you ask that. My wife and I are always saying how different they are from one another, even though they’re the closest in age. Sergey, the younger one, is moody and a little timid, while his older brother, Dennis, is talkative and cheerful all the time.

Joann: That’s really interesting. You know, I have an older sister and we’re only a year apart, but we have very different personalities, too. When I was little, I was bad-tempered and I always fought with my brothers and sisters, while my sister was a little angel. She was always patient and generous. I really looked up to her.

Artem: It’s hard for me to believe that you were ever bad-tempered. You’re so even-keeled now. Me, on the other hand, I was a selfish and stubborn kid. I’m surprised that my parents put up with me.

Joann: I’m sure you’re exaggerating. All kids are a little selfish and stubborn, I think. Good thing most of us grow out of it as we get older.

Artem: Well, that may be true, but according to my wife and kids, I’m still the most stubborn person in the world. They may be right.

Category: About You

دیالوگ/داستان

جوآن: اوه، این عکس های بچه های شماست؟

آرتم: بله. اینها سه دختر و اینها دو پسر من هستند.

جوآن: پسرهای شما خیلی شبیه هم هستند. آیا از نظر شخصیتی هم شبیه هستند؟

آرتم: خنده دار است که این را بپرسی. من و همسرم همیشه می‌گوییم که چقدر با یکدیگر متفاوت هستند، حتی اگر از نظر سنی نزدیک‌ترین افراد باشند. سرگی، کوچکتر، بداخلاق و کمی ترسو است، در حالی که برادر بزرگترش، دنیس، همیشه پرحرف و شاد است.

جوآن: این واقعا جالب است. می دانید، من یک خواهر بزرگتر دارم و فقط یک سال با هم فاصله داریم، اما شخصیت های بسیار متفاوتی نیز داریم. وقتی کوچک بودم، بدخلق بودم و همیشه با برادران و خواهرانم دعوا می‌کردم، در حالی که خواهرم یک فرشته کوچک بود. او همیشه صبور و سخاوتمند بود. من واقعاً به او نگاه کردم.

آرتم: برای من سخت است که باور کنم تو بدخلق بوده ای. شما اکنون بسیار یکنواخت هستید. از طرف دیگر، من یک بچه خودخواه و لجباز بودم. از اینکه پدر و مادرم مرا تحمل کردند، متعجبم.

جوآن: مطمئنم داری اغراق می‌کنی. فکر می کنم همه بچه ها کمی خودخواه و لجباز هستند. خوب است که اکثر ما با بزرگتر شدن از آن خارج می شویم.

آرتم: خب، ممکن است این درست باشد، اما به گفته همسر و فرزندانم، من هنوز سرسخت ترین فرد دنیا هستم. ممکن است حق با آنها باشد.

مکالمه انگلیسی درباره شخصیت افراد

.Part of Conversation Questions for the Classroom

?What are some characteristics of your personality

?What makes you happy

?What are some things that make you angry

?Are you happy with your personality

?Would you like to be different

?Are you a determined person? Are you a stubborn person

?Are you shy ? In which occasions are you shy

?Do you consider yourself selfish ? Why

?Is your personality suited to your job

?In what way has your personality changed? Why has it changed

Are you more introverted (focused on your inner world) or more extraverted ?(focused on other people and the outer world)

Do you think you can change a major characteristic of your personality if you try

?Do you think you have an unusual personality? Why

?If you could change any aspect of your personality, what would it be

?What sort of things would you do to amuse yourself during a car journey

What personality traits do you consider important in a good friend / a boss / a partner

?Do you consider yourself to be even-tempered

?What is one thing that many people don’t know about you

What expressions include colors when discussing illness? (ex., white or pale, pink eye, black and blue for bruises, yellow fever)

What expressions include colors and feelings? (ex. I feel blue, green with envy, red with rage, turning red, black circles under the eyes, you are turning blue)

?What do the colors in your home country’s flag represent

?Do you think birth order makes a difference in your personality

برخی از سوالات مکالمه برای کلاس درس

برخی از ویژگی های شخصیت شما چیست؟چی تو رو خوشحال میکنه؟

چه چیزهایی شما را عصبانی می کند؟

آیا از شخصیت خود راضی هستید؟

آیا دوست دارید متفاوت باشید؟

آیا شما فردی مصمم هستید؟ آیا شما فردی سرسخت هستید؟

تو خجالتی هستی ؟ در چه مواقعی خجالتی هستید؟

آیا خود را خودخواه می دانید؟ چرا؟

آیا شخصیت شما با شغل شما سازگار است؟

شخصیت شما در چه زمینه ای تغییر کرده است؟ چرا عوض شده؟؟

آیا بیشتر درونگرا هستید (روی دنیای درونی خود متمرکز شده اید) یا بیشتر برونگرا هستید (تمرکز روی افراد دیگر و دنیای بیرونی)؟

آیا فکر می کنید اگر تلاش کنید می توانید یک ویژگی اصلی شخصیت خود را تغییر دهید؟

آیا فکر می کنید شخصیت غیرعادی دارید؟ چرا؟

اگر بتوانید هر جنبه ای از شخصیت خود را تغییر دهید، چه چیزی را تغییر می دهید؟

در طول سفر با ماشین چه کارهایی برای سرگرم کردن خود انجام می دهید؟

چه ویژگی های شخصیتی را در یک دوست خوب / رئیس / شریک زندگی مهم می دانید؟

آیا خودت را یکنواخت می‌دانی؟

چیزی که بسیاری از مردم در مورد شما نمی دانند چیست؟

هنگام بحث در مورد بیماری چه عباراتی شامل رنگ ها می شود؟ (مثلاً سفید یا کم رنگ، چشم صورتی، سیاه و آبی برای کبودی، تب زرد)

چه عباراتی شامل رنگ ها و احساسات می شود؟ (مثلاً احساس می کنم آبی، سبز از حسادت، قرمز از عصبانیت، قرمز شدن، حلقه های سیاه زیر چشم، شما آبی می شوید)

رنگ های موجود در پرچم کشور شما نشان دهنده چیست؟

آیا فکر می کنید ترتیب تولد تفاوتی در شخصیت شما ایجاد می کند؟