نوشتن آدرس در انگلیسی

نوشتن آدرس در انگلیسی

شما نیز به خوبی می دانید برای سفر کردن به اکثر کشورهای خارجی، لازم است  تسلط کافی روی زبان انگلیسی داشته باشید و برای این کار باید یک دوره آموزش زبان انگلیسی را پشت سر بگذارید، اما موضوع این است که اگر شما به یک کشور خارجی سفر کنید و در آنجا قصد داشته باشید از فردی...

شما نیز به خوبی می دانید برای سفر کردن به اکثر کشورهای خارجی، لازم است  تسلط کافی روی زبان انگلیسی داشته باشید و برای این کار باید یک دوره آموزش زبان انگلیسی را پشت سر بگذارید، اما موضوع این است که اگر شما به یک کشور خارجی سفر کنید و در آنجا قصد داشته باشید […]

نامه رسمی انگلیسی

نامه رسمی انگلیسی

چگونه نامه رسمی انگلیسی بنویسیم؟همانطور که می دانید زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان های رایج دنیا بوده و اکثر افراد سعی می‌ کنند به کمک آموزش زبان انگلیسی از پایه روی آن تسلط پیدا کنند. در این مقاله قصد داریم تا برای شما روش نوشتن نامه رسمی انگلیسی را توضیح دهیم، پس...

چگونه نامه رسمی انگلیسی بنویسیم؟ همانطور که می دانید زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان های رایج دنیا بوده و اکثر افراد سعی می‌ کنند به کمک آموزش زبان انگلیسی از پایه روی آن تسلط پیدا کنند. در این مقاله قصد داریم تا برای شما روش نوشتن نامه رسمی انگلیسی را توضیح دهیم، پس […]

مکالمه روزمره انگلیسی

مکالمه روزمره انگلیسی

مکالمه روزمره انگلیسیکسانی که تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی و مکالمه روزمره انگلیسی کرده اند، صحبت کردن روان به صورت انگلیسی کاری دشواری برای آن ها می باشد. شما ممکن است که کلمه های انگلیسی بسیار زیادی بلد باشید، اما  در صحبت کردن و مکالمه زبان انگلیسی به صورت...

مکالمه روزمره انگلیسی کسانی که تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی و مکالمه روزمره انگلیسی کرده اند، صحبت کردن روان به صورت انگلیسی کاری دشواری برای آن ها می باشد. شما ممکن است که کلمه های انگلیسی بسیار زیادی بلد باشید، اما  در صحبت کردن و مکالمه زبان انگلیسی به صورت روزمره، با چالش هایی […]

سطح اینترمدیت زبان انگلیسی چیست؟

سطح اینترمدیت زبان انگلیسی چیست؟

سطح اینترمدیت زبان انگلیسی چیست؟زبان انگلیسی از سطح های مختلفی تشکیل شده و زبان آموزان بر اساس دانش ها و مهارت های زبانی خود در هر کدام از این سطوح قرار می گیرند. در واقع دانش زبان آموزان با توجه به این سطوح سنجیده می شود و میزان مهارت و توانایی آن ها برای دریافت مدرک...

سطح اینترمدیت زبان انگلیسی چیست؟ زبان انگلیسی از سطح های مختلفی تشکیل شده و زبان آموزان بر اساس دانش ها و مهارت های زبانی خود در هر کدام از این سطوح قرار می گیرند. در واقع دانش زبان آموزان با توجه به این سطوح سنجیده می شود و میزان مهارت و توانایی آن ها برای […]

فعل های انگلیسی

فعل های انگلیسی

 عملکرد فعل در جمله فعل های انگلیسی نیز همانند افعال فارسی دارای انواع مختلفی می باشند که هرکدام در شرایط خاصی استفاده می شوند. در این مقاله قصد داریم که در مورد فعل های انگلیسی صحبت کنیم:افعال انگلیسی به منظور نمایش انجام کار، فرایند ها و حالات مختلفی که ممکن است در...

 عملکرد فعل در جمله  فعل های انگلیسی نیز همانند افعال فارسی دارای انواع مختلفی می باشند که هرکدام در شرایط خاصی استفاده می شوند. در این مقاله قصد داریم که در مورد فعل های انگلیسی صحبت کنیم: افعال انگلیسی به منظور نمایش انجام کار، فرایند ها و حالات مختلفی که ممکن است در افراد ایجاد […]