SEOUL WEATHER

واحد پول: وون

مساحت: ۹۹,۶۴۶ کیلومترمربع

پیش شماره: ۸۲+

پایتخت: سئول

منطقه زمانی: UTC+09:00

جمعیت: ۵۱,۳۰۲,۰۴۴ (سال ۲۰۱۷)

باید صفات تواضعی و فروتنی را حفظ کنید چون اینها به شدت در فرهنگ کره مهم هستند. اگر این موضوع را به خاطر داشته باشید از فخر فروشی در مورد موفقیت‌های تجاری خود اجتناب می‌کنید.

باید هنگام خطاب قراردادن تجار حرفه‌ای کره‌ای با آنها ارتباط چشمی مستقیم برقرار کنید چون نشان دهنده‌ی صداقت و علاقه‌ی شماست. با این وجود، بعضی از کره‌ای ها در هیچ زمانی ارتباط چشمی را به‌عنوان احترام به مقامی به‌کار نمی‌برند.

باید از بی‌صبری و عجله بپرهیزید. فرایند تصمیم گیری در کره اغلب به صورت مجموعه‌ای است و به زمان بیشتری نیاز دارد.

نباید یک کره‌ای را با نام اول او صدا زد. این کار به شدت بی‌ادبانه است. نام‌های کره‌ای با نام فامیل آغاز می‌شوند و به دنبال آن نام اول که دو قسمتی است می‌آید. روش صحیح صدا زدن یک کره‌ای با آقا یا خانم یا دوشیزه همراه با نام فامیل آنهاست. شما باید همتای کره‌ای خود را با استفاده از القاب مناسب مورد خطاب قرار می‌دهید مگر اینکه از شما طوری دیگر بخواهند.

نباید در ملاء عام انتقاد کرد. انتقاد را باید به صورت خصوصی انجام داد که آبروی شخص نرود. همچنین نباید مستقیما مخالفت کرد. این کار نیز باعث شرمساری کره‌ای‌ها می‌شود و باید از آن اجتناب کرد.

نباید از حرکت زیاد دست و صورت استفاده کرد. بلند صحبت کردن یا خندیدن از نظر کره‌ای‌ها بی‌ادبانه است.