تعین سطح پرسنل آموزش زبان انگلیسی دو شرکت «فولاد ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران» - ۱۱ تیر ۹۷

با توجه به اهمیت آموزش زبان برای پرسنل سازمان‌های زیر مجموعه ایمیدرو، دو شرکت «فولاد ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران» توسط تیم موسسه باران طی دو هفته اول تیر ماه تعیین سطح شدند.

شرکت ملی فولاد ایران
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران